Privacybeleid

Jouw gegevens worden veilig bewaard.

Ons beleid in het kort

Wij erkennen het belang van veilige verwerking van persoonlijke gegevens. Door middel van dit privacybeleid willen we op een transparante manier inzicht geven in de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming of de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Alle data die wordt verzameld in kader van het Bevoy welzijnsplatform wordt enkel op een geaggregeerd niveau getoond aan de betalende partij/klant/werkgever en wordt nooit doorverkocht aan andere partijen.
Alle informatie over welke persoonsgegevens we verwerken en hoe wij hier op een correcte manier mee omgaan, vind je hieronder.

Wie is Bevoy?

Laatst bijgewerkt op 06 april 2023.

Bedrijfsnaam: Bevoy – Switch On B.V. 

Bedrijfsadres: Clubhouse, Groeningenlei 16, 2550 Kontich

BTW-nummer: BE 0727.484.063E-mail: info@bevoy.be

Het bedrijf erkent het belang van veilige verwerking van persoonlijke gegevens. Door middel van dit privacybeleid wil het bedrijf inzicht geven in de verwerking van persoonsgegevens. Dit privacybeleid is opgesteld in overeenstemming met de Europese Verordening Gegevensbescherming of de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Tijdens de gebruikerscontacten met het bedrijf worden bepaalde gegevens over hem of haar verzameld en verwerkt. Aangezien de gebruiker op basis van deze gegevens kan worden geïdentificeerd als een persoon, zijn deze gegevens ‘persoonlijke gegevens’.

Alle informatie over welke persoonsgegevens het bedrijf verwerkt en hoe het bedrijf hier op een correcte manier mee omgaat, vindt u hieronder.

Dit zijn de gegevens die we bewaren

We verzamelen volgende persoonlijke informatie in verschillende vormen door het gebruik van de Site door de consument, inclusief het welzijnsplatform en applicatie:

De identificatie- en contactgegevens:

– Naam, voornaam, adres, e-mailadres en telefoon- of mobiel telefoonnummer.

De financiële informatie:

– Bankrekeningnummer, de BIC-code en de naam van de rekeninghouder.

De inloggegevens die zijn gekoppeld aan de gebruikersaccount:

– gebruikersnaam, e-mailadres, wachtwoord en inloggeschiedenis;

Deze gegevens worden verzameld voor het gebruik van het Bevoy welzijnsplatform

Identificatie en contactgegevens aangeleverd door het bedrijf

– Naam, voornaam, e-mailadres, departement, locatie kantoor en taal
– Gegevens over challenges, beloningen en verschillende activiteitsgegevens, antwoorden op verschillende check-ups en andere vragenlijsten die worden ingevuld op het platform/applicatie.

Andere gegevens en inhoud die worden uitgewisseld, gecommuniceerd en gedeeld door het gebruik van de producten en diensten van het bedrijf; Overige gegevens verstrekt door gebruik van de (mobiele) website, zoals de bezochte pagina’s, websites en zoekopdrachten door middel van cookies; Het geslacht van de gebruiker en de geboortedatum en de datum waarop het staal is afgenomen, worden uitgewisseld met het geaccrediteerde laboratorium.

De site kan links naar andere websites bevatten. Deze websites worden niet beheerd door ons en hebben mogelijk hun eigen privacybeleid. We adviseren deze te lezen en nemen geen verantwoordelijkheid voor deze websites van derden.

Hoe we jou gegevens verwerken

De persoonlijke gegevens worden door Bevoy verwerkt voor de volgende doeleinden:

Het gebruik van het Bevoy welzijnsplatform

Het Bevoy welzijnsplatform (het “Programma”) is een vrijwillig gezondheidsprogramma voor medcewerkers dat gezonde levensstijl veranderingen aanmoedigt. Het programma wordt betaald door de werkgever, de werkgever van uw echtgeno(o)t(e) of een andere sponsorende organisaties (de “Programma Sponsor”).

Het is de klant van het Bevoy welzijnsplatform (organisaties) die verschillende informatie toevoegen aan het platform zoals gebruikers, challenges, beloningen, vragenlijsten/check-ups.

Wij slaan de gegevens van onze Klanten op de servers van onze dienstverleners op, maar wij hebben geen controle over de verzameling of het beheer ervan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het gebruik door onze Klanten van informatie die zij uploaden naar het Bevoy welzijnsplatform.

Onze overeenkomsten met onze klanten verbieden ons om die informatie te gebruiken, behalve wanneer dat nodig is om het Bevoy welzijnsplatform aan te bieden en te verbeteren, zoals toegestaan door dit Privacybeleid, en zoals vereist door de wet.

Alle data die wordt verzameld over het gebruik van het Bevoy welzijnsplatform wordt enkel op een geaggregeerd niveau getoond aan de klanten van het welzijnsplatform (organisaties). De verantwoordelijke van de organisatie kan op geen enkele manier activiteitsniveaus, antwoorden van surveys op een individuele basis bekijken en analyseren. Indien het mogelijk is om een bepaald antwoord op een open vraag te bekijken, zal dit telkens geanonimiseerd worden.

Gebruik van traceerfuncties en activiteitsgegevens van aangesloten gebruikers en derde partijen

Het is mogelijk om activiteitsgegevens van andere applicaties te importeren in het Bevoy welzijnsplatform. U moet expliciet akkoord gaan dat u deze applicaties wilt koppelen aan uw account om deze gegevens te importeren.

U kunt de volgende aanbieders/platforms koppelen aan uw account:

Apple Gezondheid App

Met een iPhone kunt u activiteit- en gezondheidsgegevens bijhouden en gegevens van verschillende apps importeren in de Apple Health-app. U moet expliciet toestemming geven om deze gegevens met Bevoy te delen of Bevoy toestaan om gegevens naar Apple Health te exporteren. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Apple Health-app van Apple Inc, 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, VS. Lees hier hun privacybeleid: https://www.apple.com/nl/legal/privacy/nl/

Google Fit App

Met een Android-smartphone kunt u activiteiten- en gezondheidsgegevens bijhouden en gegevens van verschillende apps importeren in de Google Fit-app. Je moet expliciet toestemming geven om deze gegevens met Bevoy te delen of Bevoy toestaan om gegevens naar Google Fit te exporteren. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment intrekken.

Google Fit App van Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google LLC, gevestigd in de VS.Lees hun privacybeleid hier: [https://policies.google.com/privacy.](https://policies.google.com/privacy?hl=nl)

De opslag van persoonlijke gegevens

Het bedrijf bewaart de persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de gevraagde service, rekening houdend met de contractuele en wettelijke verplichtingen van het bedrijf.

Opslag van gegevens van het Bevoy welzijnsplatform:

Alle gegevens die we verzamelen via ons platform worden veilig opgeslagen op servers in Dublin (AWS) , die onderworpen zijn aan strenge fysieke, technische en administratieve waarborgen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik of openbaarmaking van uw informatie.

De overdracht van persoonlijke gegevens

Het ontvangen van een beloning/ connectie met partners:

We delen enkel de gegevens die nodig zijn met 3e partijen indien het noodzakelijk is voor het uitvoeren van de dienst of product die werd ingewisseld als beloning in de Bevoy app.

Gegevensbeveiliging

Om de persoonlijke gegevens op de best mogelijke manier te beschermen, neemt het bedrijf alle passende maatregelen en past het beste praktijken toe om verlies, misbruik, openbaarmaking, ongeautoriseerde toegang of wijziging van de persoonlijke gegevens te voorkomen. De nodige maatregelen worden genomen op zowel technisch als organisatorisch niveau om een adequaat beveiligingsniveau te bieden.

Jouw rechten

De betrokkene heeft altijd het recht om de door het bedrijf verwerkte persoonsgegevens te inspecteren en te corrigeren.

De betrokkene heeft ook recht op het verwijderen van zijn / haar persoonlijke gegevens, de beperking van de verwerking van zijn / haar persoonlijke gegevens en de overdraagbaarheid van zijn / haar persoonlijke gegevens, voor zover de toepasselijke regelgeving daarin voorziet.

De betrokkene kan op elk moment zijn of haar toestemming voor bepaalde verwerkingen intrekken en bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. De betrokkene heeft ook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van zijn of haar persoonlijke gegevens voor direct marketingdoeleinden, tegen de overdracht van zijn of haar persoonlijke gegevens aan derden (wanneer deze overdracht niet noodzakelijk is voor de levering van diensten) en om het aanmaken van een profiel.

Voor dit doel kunt u contact opnemen met het bedrijf via de contactgegevens in dit privacybeleid.

De betrokkene heeft ook het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming:

Gegevensbeschermingsautoriteit.bePersdienst 351000 BrusselE-mail: info@bevoy.life