De Ultieme Gids voor Welzijnsbevraging op het Werk

Welzijnsbevraging
Welzijnsbevragingen zijn dé sleutel tot het creëren van een gezonde en productieve werkomgeving en bedrijfscultuur. Maar wat zijn de voordelen en veelvoorkomende fouten?

Wat is een Welzijnsbevraging op het Werk?

Een welzijnsbevraging is een gestructureerde vragenlijst die medewerkers invullen om hun gevoelens en gedachten over hun werkplek te delen. Deze bevragingen kunnen vragen bevatten over onder andere fysiek en mentaal welzijn, werkdruk,  intercollegiale relaties, ….

Verschillende Soorten Welzijnsbevragingen en Wettelijke Verplichtingen in België

In België is er een wettelijke verplichting om de psychosociale risico’s op het werk te analyseren. Deze verplichting is vastgelegd in de Welzijnswet en heeft als doel om een veilige en gezonde werkomgeving te creëren voor alle werknemers. Elke vijf jaar moet een globaal preventieplan opgesteld worden, en minstens jaarlijks moeten de preventiemaatregelen geëvalueerd worden. Eén van de manieren om aan deze wettelijke eis te voldoen is het uitrollen van welzijnsbevragingen.

Naast de verplichte analyse van de psychosociale risico’s (de 5 A’s), zijn er ook optionele bevragingen die bedrijven kunnen implementeren. Deze kunnen breder zijn en hebben vaak tot doel de bedrijfscultuur in kaart te brengen of het engagement van medewerkers te meten.

De Synergie tussen welzijnsbevragingen en ESG-Doelstellingen: 
Een Win-Win Strategie

ESG staat voor Environmental, Social, and Governance. ESG-rapportage is verplicht voor bedrijven die voldoen aan minimaal twee van volgende drie criteria: 

  1. Het bedrijf heeft 250 medewerkers of meer.
  2. Het bedrijf heeft een jaaromzet van meer dan 40 miljoen euro.
  3. Het bedrijf heeft een balanstotaal van meer dan 20 miljoen euro.
 

De regels zijn beschreven in de CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive) en worden ingevoerd vanaf januari 2024. De reikwijdte van de vereiste rapportage omvat factoren op het gebied van milieu, sociale en mensenrechten en goed bestuur (ESG). 

Door actief het welzijn van je medewerkers in kaart te brengen, sla je eigenlijk twee vliegen in één klap. Aan de ene kant creëer je een werkomgeving waar mensen een stem krijgen, zich goed voelen en daardoor beter presteren. Aan de andere kant draag je direct bij aan je ESG-doelstellingen, meer specifiek aan het ‘Sociale’ luik ervan. 

ESG is steeds meer een graadmeter voor de duurzaamheid en ethische impact van een onderneming. Een sterke focus op het welzijn van medewerkers kan je ESG-score aanzienlijk verbeteren.

Dit is niet alleen goed voor de reputatie van je organisatie, maar het kan ook je aantrekkelijkheid voor investeerders en klanten verhogen. 

Kortom, welzijn in kaart brengen is niet enkel een plicht, maar ook een slimme zakelijke zet.

Voordelen van een Welzijnsbevraging op het Werk

Veelvoorkomende Fouten bij Welzijnsbevraging op het Werk

Bevoy: Jouw One-Stop-Oplossing voor Effectieve Welzijnsbevragingen op het Werk

De Bevoy app maakt welzijnsbevragingen eenvoudig en effectief. 

Het gebruiksvriendelijke dashboard geeft teamleads, HR en C-level real-time inzichten en helpt bij het plannen van feedbackmomenten met het team en gerichte acties.

De welzijnsbevraging van Bevoy biedt beloningen voor deelname. 

Bevoy is dé oplossing voor bedrijven die het medewerkerswelzijn serieus nemen.

Klik hier voor meer info over de welzijnsbevragingen van Bevoy

Conclusie

Een welzijnsbevraging is een krachtig instrument om een dieper inzicht te krijgen in wat je medewerkers beweegt, hindert, of juist motiveert. Met zorgvuldige planning, implementatie, en follow-up kunnen welzijnsbevragingen bijdragen aan een bedrijfscultuur waarin zowel werknemers als het bedrijf kunnen floreren.
welzijnsbevragingen

Deel het artikel

Facebook
LinkedIn

Mis geen enkel nieuw artikel

Bekijk ook dit

omgaan met stress

Effectiever omgaan met stress op het werk

Leren hoe om te gaan met stress op het werk is essentieel voor zowel medewerkers als voor het succes van het bedrijf. Dit artikel biedt concrete strategieën en tips om je te helpen effectief met werkgerelateerde stress om te gaan.

Lees meer

Hecht jij ook veel belang aan welzijn op het werk?

Bespreek je welzijnsuitdaging met ons team en leer onze aanpak kennen tijdens een gesprek van 30 minuten.