Thuis en op het Werk: Evenwicht vinden in een Hybride Werkomgeving

Work life balance - David-Schoonens
Het orkest van de hedendaagse bedrijfswereld speelt de symfonie van de 'work-life balance' of, vrij vertaald, het evenwicht tussen werk en privé. Om de fijnere nuances en de gouden regels rond dit essentiële thema te ontleden, hebben we de inzichten verzameld van David Schoonens, HR-operations bij Galapagos, een biotechbedrijf met ongeveer 1200 medewerkers.

Het Hybride Werken en de Work-Life Harmonie

Tegen de achtergrond van het opkomende hybride werken, waarbij medewerkers zich verdelen tussen het thuisfront en het kantoor, belicht David het belang van een evenwicht dat recht doet aan zowel individuele behoeften als bedrijfsvereisten. 

Galapagos vaart een hybride werkroute, waarbij globale afspraken zorgen voor connectiemomenten en leren op kantoor, maar ook de vrijheid voor diep, geconcentreerd werk vanuit huis garanderen.

work-life-balance-Gaalapagos

David ontrafelt de volgende facetten van een harmonieuze work-life balans:

David wijst erop dat het bereiken van een gezonde balans tussen werk en privé een doorlopend proces is dat regelmatige evaluatie en bijstelling vereist. Hij benadrukt het belang van het vinden van een balans die aansluit bij individuele behoeften en het algemene welzijn bevordert.

HR en leidinggevenden: De schildwachten van evenwicht

Volgens David is het de taak van de HR-manager om een structuur te creëren, te inspireren en te luisteren in plaats van enkel te controleren. Hun rol is het in gesprekken peilen naar de gemoedstoestand van de medewerkers en hen te helpen hun grenzen te bewaken. Hij is een fervent voorstander van een cultuur van continue feedback.

David onderstreept dat het beleid van het bedrijf zich richt op verantwoordelijkheid en resultaat, met een focus op het inspireren van medewerkers in plaats van het controleren van hen. 

De rol van HR is om deze manier van werken te faciliteren en managers de juiste tools en technieken te geven om deze nieuwe ‘remote’ cultuur succesvol te laten bloeien. Ze voorzien ook in een eenmalige financiële vergoeding voor het inrichten van een thuiskantoor en een maandelijkse vergoeding voor thuiswerkkosten, zoals internet en energie.

Galapagos gelooft sterk in het creëren van een werkcultuur die het welzijn van medewerkers en de balans tussen werk en privé bevordert. Dit omvat de inzet van het ‘make it happiness’ team dat sportactiviteiten faciliteert, bewustzijn creëert rond mentale zelfzorg en oog heeft voor de maatschappij.

In het kader van het bevorderen van een beter evenwicht tussen werk en privé op teamniveau hebben ze geïnvesteerd in een resilience training voor lijnmanagers om het bewustzijn rond mentaal welzijn te vergroten. Ze stimuleren ook initiatieven om collega’s beter te verbinden, met zowel wereldwijde als lokale initiatieven die bijdragen aan de gezondheid van de medewerkers.

Voor HR-managers die beginnen te werken aan de balans tussen werk en privé binnen hun organisatie, adviseert David co-creatie met de business. Het betrekken van medewerkers bij het creëren van een gezond evenwicht tussen werk en privé kan hen ambassadeurs van het bedrijfsbeleid maken. Hij onderstreept ook het belang van het concreet maken van beleid, het begeleiden van lijnmanagers in het op afstand coachen van hun medewerkers, en het investeren in leiderschapsontwikkeling. 

Ook meetpunten zijn essentieel om de balans tussen werk en privé en de evolutie ervan te bewaken.

Behoud van productiviteit bij flexibel werken: Een uitdaging of een kans?

 • Ondersteuning van medewerkers in hun werk-privébalans
  • Werknemers zijn het meest productief wanneer ze zich ondersteund voelen door hun organisatie om een evenwicht te vinden tussen hun professionele en persoonlijke leven.
 • Gezonde medewerkers
  • Gezonde medewerkers zijn gelukkige medewerkers. Zij leveren betere resultaten op, hebben een lager ziekteverzuim en dragen bij aan een positieve werkcultuur.
 • Investeer in de juiste tools en technologieën
  • Productiviteit wordt ondersteund door technologie die het mogelijk maakt om flexibel en efficiënt te werken. Dit omvat de implementatie van collaboratieve tools en technologieën die zowel asynchroon als synchroon werken mogelijk maken.
 • Cultiveer een cultuur van vertrouwen en verantwoordelijkheid
  • Het is belangrijk om een werkcultuur te creëren waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun werk en managers hen vertrouwen om hun taken naar behoren uit te voeren. Dit schept een klimaat van wederzijds respect en vertrouwen, wat een positief effect heeft op de productiviteit.

Conclusie

Work-life balance is niet langer een luxe, maar een noodzaak. Bedrijven die het serieus nemen, zullen zowel op korte als lange termijn profiteren. Niet alleen zal hun personeel gelukkiger en gezonder zijn, maar hun organisatie zal ook productiever en succesvoller zijn.

"Een gezonde balans tussen werk en privé is geen streven naar perfectie, maar een reis van voortdurend leren en aanpassen. Het gaat om het vinden van een ritme dat bij je past, het koesteren van je gezondheid, het onderhouden van relaties, het leveren van kwaliteitswerk en vooral, het genieten van de reis."

Deel het artikel

Facebook
LinkedIn

Mis geen enkel nieuw artikel

Bekijk ook dit

omgaan met stress

Effectiever omgaan met stress op het werk

Leren hoe om te gaan met stress op het werk is essentieel voor zowel medewerkers als voor het succes van het bedrijf. Dit artikel biedt concrete strategieën en tips om je te helpen effectief met werkgerelateerde stress om te gaan.

Lees meer

Hecht jij ook veel belang aan welzijn op het werk?

Bespreek je welzijnsuitdaging met ons team en leer onze aanpak kennen tijdens een gesprek van 30 minuten.